Dostawa gratis przy zakupie za kwotę ponad 200 PLN

Dostawa w ciągu 3-4 dni roboczych

5 gwiazdek w zadowoleniu klienta

Bezpieczna płatność

SKARPETKI WSPARCIA KLASY 1

15-21 mmHg

Wybierz spośród poniższych materiałów. Kliknij na zdjęcia, aby przeczytać więcej na temat poszczególnych materiałów:

 

Modne po?czochy podtrzymuj?ce

Z pomoc? pary modnych po?czoch podtrzymuj?cych mo?esz polepszy? swoje kr??enie krwi od stóp i nóg do serca w sposób niewidoczny dla otoczenia. Po?czochy podtrzymuj?ce tej kategorii s? bowiem w du?ej mierze identyczne ze zwyczajnymi po?czochami, je?eli chodzi o wygl?d. Ró?nica jest czysto funkcjonalna i zwi?zana z komfortem ubierania i noszenia. Twoje kr??enie poprawi si? odczuwalnie, co pomo?e zapobiega? dolegliwo?ciom ?ylnym i ?ylakom.

 

W naszym asortymencie odnajdziesz niezwykle du?o mo?liwo?ci wyboru – wszystkie w przeró?nych wzorach i kolorach. To daje Ci elastyczno?? co do wyboru takiej pary, która pasuje idealnie do Twojego stylu i potrzeb. Modne po?czochy podtrzymuj?ce to pewny hit, szczególnie podczas podró?y itp., gdy zale?y Ci, by wygl?da? elegancko i na czasie.

 

Dlatego po?czochy podtrzymuj?ce to dobry wybór

Istnieje wiele bardzo dobrych powodów, by zainwestowa? w par? po?czoch podtrzymuj?cych. Dzi?ki nim Twoja codzienno?? zyska na jako?ci, gdy? cyrkulacja krwi od nóg i stóp do serca stanie si? sprawniejsza. Powodem tego jest zwi?kszony nacisk na pompowanie krwi w ?y?ach, które dzi?ki temu stymuluj? lepsze kr??enie.

 

Odbywa si? to, mówi?c krótko, w nast?puj?cy sposób: im dalej od serca odp?ywa krew, tym ni?sze jest jej ci?nienie. To bardzo logiczna zasada. Jednak para po?czoch podtrzymuj?cych pomaga w utrzymaniu jednolitego ci?nienia na ca?ym odcinku, a? do stóp, co zapewnia du?o lepsze kr??enie. Dlatego te? para po?czoch podtrzymuj?cych to bardzo dobra inwestycja, bez wzgl?du na wiek b?d? wag?.

 

Znajd? par? modnych po?czoch podtrzymuj?cych tutaj

Jak ju? napisali?my, oferujemy na tej stronie wiele stylowych po?czoch podtrzymuj?cych, które nie zdradzaj? wprost, ?e stosujesz jakie? wsparcie. To mo?e by? wielk? zalet? w zwi?zku z podró?? samolotem, spotkaniem biznesowym lub podobnymi okazjami, na których musisz prezentowa? si? wyj?ciowo i profesjonalnie. Ponadto nasze modne po?czochy nadaj? si? do noszenia na co dzie?, gdy? mo?na je ubra? do wszelkich mo?liwych typów odzie?y – naturalnie w zale?no?ci od wariantu, na jaki si? zdecydujesz.

 

Dysponujemy m.in. w pe?ni stylowymi wariantami w czerni i bieli, na których nie ma ?adnych wzorów ani kombinacji kolorystycznych. Je?eli poszukujesz czego? bardziej oryginalnego, polecamy nasze wzorzyste warianty, np. w kolorowe kwiaty, paski zebry lub serca. Dodatkowo mamy jeszcze po?czochy w pasy, daj?ce wyj?tkowy look. Warianty w pasy ciesz? si? obecnie du?? popularno?ci?, gdy? pasy to najnowszy krzyk mody.

Je?eli polujesz na par? szykownych po?czoch podtrzymuj?cych, jeste? we w?a?ciwym miejscu, bo w?a?nie na tej stronie mo?emy Ci zaoferowa? niezwykle du?o wariantów, odpowiednich do przeró?nych potrzeb i sytuacji.

Dostawa do domu! Dostarczamy paczkę prosto pod Twoje drzwi lub skrzynkę pocztową!