Dostawa gratis przy zakupie za kwotę ponad 200 PLN

Dostawa w ciągu 3-4 dni roboczych

5 gwiazdek w zadowoleniu klienta

Bezpieczna płatność

Podkolanówki podtrzymujące z otwartymi palcami

15-21 mmHg

Po?czochy podtrzymuj?ce z otwartymi palcami

 

Po?czochy podtrzymuj?ce z otwartymi palcami s? idealnym rozwi?zaniem dla tych, którzy uwa?aj?, ?e normalne po?czochy podtrzymuj?ce zbyt mocno uciskaj? palce. To bardzo powszechne uczucie – ?e po?czochy s? zbyt ciasne i hamuj? ruchy. Otwarte palce daj? woln? przestrze?, co mo?e zapewni? Ci wi?kszy komfort, przez co Twoje po?czochy oka?? si? prawdziwym przebojem.

 

Dajemy Ci wyj?tkowy komfort, który rzeczywi?cie poprawi Tw? cyrkulacj? krwi. Wszystkie modele z otwartymi palcami, które znajdziesz na naszej stronie zawieraj? du?? domieszk? bawe?ny (a? do 54%), co czyni je mi?kkimi i wygodnymi w noszeniu. Je?eli polujesz na po?czochy podtrzymuj?ce, warto wzi?? pod rozwag? par? z otwartymi palcami, gdy? zapewnia ona ca?kowicie unikalny komfort wokó? palców, a jednocze?nie nadaje si? do noszenia przez ca?y rok.

 

Zobacz, dlaczego warto wybra? po?czochy podtrzymuj?ce

 

Dzi?ki parze po?czoch podtrzymuj?cych wspomagasz kr??enie krwi od nóg i stóp do serca, co pomaga w zapobieganiu zakrzepom, ?ylakom i ogólnie obola?ym nogom. Dlatego istniej? dobre powody, by zainwestowa? w po?czochy podtrzymuj?ce, które na pozór nie ró?ni? si? bardzo od zwyk?ych po?czoch. Za jednym razem mo?emy obali? mit g?osz?cy, ?e po?czochy podtrzymuj?ce to wyrób wy??cznie dla kobiet starszych i ci??arnych. Wszyscy bowiem mog? czerpa? z nich korzy?ci, gdy? profesjonalnie s?u?? Twojemu cia?u i zdrowiu.

 

Bez wzgl?du na to, czy wybierasz tradycyjne po?czochy podtrzymuj?ce czy takie z otwartymi palcami, do?wiadczysz tej unikalnej korzy?ci. Funkcjonuje to w praktyce tak: po?czocha wywiera dodatkowy nacisk na ?y?y, przez co stymuluje wysok? cyrkulacj? krwi. Normalnie kr??enie krwi spada im dalej od serca – co jest logiczne – tymczasem dzi?ki po?czochom podtrzymuj?cym nacisk jest bardziej wyrównany i sta?y. To zapewnia lepszy przep?yw krwi i tym samym lepsze zdrowie.

 

Wybór po?czoch podtrzymuj?cych z otwartymi palcami na naszej stronie

 

Na naszej stronie znajdziesz wytworne po?czochy ze wsparciem od SupCare, dla którego dostarczanie wysokiej jako?ci wyrobów to sprawa honoru. Dlatego zaliczy?y one nasze testy i zas?u?y?y, by sta? si? sta?? cz??ci? asortymentu. Po?czochy maj? kompresj? klasy 1, co jest normalnym oznaczeniem tego typu wyrobu. Po?czochy uciskowe klasy 2 i 3 stosowane s? na zalecenie lekarza, co nie dotyczy tej kategorii.

 

Jak wspomnieli?my, po?czochy maj? du?? zawarto?? bawe?ny, co sprawia, ?e przyjemnie si? je nosi. Ponadto kompresja mi?dzy 15 a 21 mmHg jest przez ekspertów oceniana jako odpowiednia do stosowania na co dzie?.

Dostawa do domu! Dostarczamy paczkę prosto pod Twoje drzwi lub skrzynkę pocztową!